Broreparation

Lagerbyte Fredhällsbron
Lagerbyte Fredhällsbron

W-Tech är specialister på betongrenoveringar av bärande konstruktioner. Våra medarbetare är erfarna platschefer och sakkunniga på betong, form och armering.

Vi har genom åren utfört broreparationer på uppdrag av Trafikverket samt av kommunala beställare. När man utför arbeten på dessa typer anläggningskonstruktioner är det mycket viktigt att kvalitet genomsyrar samtliga arbetsmoment då en reparation syftar till att förlänga konstruktionens livslängd med 120 år. 

Många av de projekt vi åtar oss omfattar vanligtvis utmanande och komplicerade åtgärder.

W-Tech utför bland annat:

- Utbyten av övergångskonstruktioner
- Utbyten av brolager och lagerpallar
- Utbyten av kantbalkar
- Reparation av betongskador på broar
- Pelarförstärkningar
- Kolfiberförstärkningar
- Impregnering
- Utbyte av tätskikt
- Reparationer av betongskador

Broentreprenaderna är spännande, dels för det som nämns ovan, då det även omfattar trafikavstängningar- eller omledningar och minitiösa förberedelser fordras för utförandet av uppdraget vilka även dessa ställer höga krav på arbetsmiljö. Vi kan stolt medge att vi har ett väl fungerande arbetsmiljöarbete inom företaget och säkerhetskulturen i företaget är hög. W-Tech har kompetensen och resurserna att genomföra dessa uppdrag.

Våra platschefer, med ledning av VD Tomas Åberg, har över 20 års erfarenhet av broreparationer. Vi har genom åren reparerat fogar på Essingeleden, renoverat flertalet parkeringshus-, stödmurar- och pelare.

Vi kan naturligtvis erbjuda Er betongrenovering med vattenbilning genom vårt systerbolag, Waterjet (www.waterjetentreprenad.se).