Vattenbilning

För vattenbilning anlitar W-Tech sina systerföretag Waterjet Entreprenad i Stockholm/Karlstad AB. 

Vattenbilning är en skonsam metod för att selektivt riva skadad betong.

Vattenbilning ger:

  • Inga mikrosprickor eller svaga zoner
  • Förutbestämda kvalitetsdjup
  • 25-50 ggr högre kapacitet än handverktyg
  • En yta för pågjutning med överlägsen vidhäftning

Waterjet utför vattenbilning på broar, kraftverk, pelare, kajer etc. Med deras stora maskinpark samt erfarenhet har vi möjlighet att erbjuda er som kund den mest kostnadseffektivaste lösningen. 

Kontakta oss för vattenbilning - klicka här!