Parkeringshus

Parkeringsgaragen har blivit ett mer vanligt reparationsobjekt.
Vi kan åta oss hela projekt, med allt från tillståndsbedömning, projektering och genomförande till slutlig produkt. 

Normalt sätt omfattas en garagerenovering av följande:

  • Vattenbilning av skadad betong (bjälklag, pelare samt väggar)
  • Utbyte av skadad armering
  • Återgjutning av vattenbilade områden
  • Nytt tätskikt på bjälklag (gjutasfalt alt. polyuretanbeläggning)
  • Renovering av dag- och spillvattensystem
  • Målning av väggar, pelare och tak
  • Översyn av ventilationsanläggning
  • Ny energisnål belysning för en trevlig miljö

W-Tech har gedigen erfarenhet av att renovera garage och våra medarbetare har tillsammans utfört ett 50-tal garagereparationer. Genom åren har vi dessutom etablerat goda samarbeten för att kunna erbjuda prisvärda arbeten för el- och VVS. 

Kontakta någon i vårt team redan idag!