Innergårdar

Bland våra mindre entreprenader finns bostadsrättsföreningar samt privata beställare.

W-Tech utför reparationer på innergårdar där det fastställts att tätskiktets livslängd eller funktion är förbrukad. Tätskiktets funktion är att skydda underliggande konstruktionsbetong från framförallt vatten. Om livslängden är förbrukad eller tätskiktet är punkterat kan vattnet orsaka skador på betongen, eller annat ingjutet stål som balkar eller armering, genom cyklisk frysning men också genom att en korrosionsprocess kan initieras i stålet. 

Normalt sätt omfattar en reparation av innergård följande:

  • Rivning av beläggning (skyddsbetong, gjutasfalt etc.)
  • Provtagning/besiktning av konstruktionen (betong och stål)
  • Reparationer av stål och betong
  • Ev. förstärkningsarbeten med armering, stål eller kolfiber
  • Återgjutning med frostbeständig betong
  • Utbyte av dagvattensystem
  • Applicering tätskikt (polyuretan eller tätskiktsmatta samt gjutasfalt)
  • Ev. planteringar för trevnad på innergården

Kontakta någon i vårat team för mer information - klicka här!