Förebyggande underhåll av betongkonstruktioner

W-Tech utför även löpande- och förebyggande underhåll åt offentliga samt privata beställare som t.ex. Stockholms Stad, Sollentuna- och Strängnäs kommun m.fl.

Våra underhållsarbeten på broar omfattar vanligen:

  • Spolning och rengöring av kantbalkar, lagerpallar, pelare mm
  • Impregnering av utsatta konstruktionsdelar
  • Utbyte av tätskikt på broar
  • Avhjälpande av räckes- och betongskador
  • Brunnsspolning/sugning

W-Tech utför även underhållsarbeten i garage där vi kan bistå med följande:

  • Årligt underhåll av garaget
  • Renspolning av ytor
  • Rensning av brunnar
  • Rörinspektion, spolning av avloppsstammar och filmning
  • Tillståndsbedömningar med förebyggande åtgärdsförslag samt kostnadsbedömning

Behöver ni hjälp med förebyggande underhåll - klicka här för att komma i kontakt med oss!