Vakuumsugning

Vi använder oss av egenutvecklad maskinpark som är lastväxlarbaserad för effektiv hantering av stora volymer upp till 100 m³ okomprimerat material, med detta system blir det inga avbrott för transport med hela sugenheten utan endast deponikasetten.


W-Tech suger bland annat:

  • Blästersand
  • Bilningsmassor
  • Kutterspån
  • Isolering
  • Slagg
  • Singel
  • Trossbottnar

Vi suger alla typer av material bara fraktionen får plats i slangen!

Kontakta oss om du vill veta mer - klicka här!