Löpande underhåll

W-Tech sköter både lättare och tyngre underhåll som underentreprenörer på samtliga banor i Stockholm. Vi använder vår spårbundna lastbil som är utrustad med spol- samt vakuumsugningsenhet.

 

Våra arbeten utgörs till största del av skötselprogram där följande moment ofta ingår:

  • Snöröjning
  • Bekämpning av lövhalka
  • Sly- och vegetationsrensning
  • Spolning av kulvertar
  • Renspolning av dagvattensystem
  • Rengöring betongkonstruktioner på spår

Kontakta oss gärna om ni önskar veta mer om vår spårservice - klicka här!