Felavhjälpning

W-Tech sköter både lättare och tyngre underhåll som underentreprenörer på samtliga banor i Stockholm.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster som är nödvändiga för SL:s samtliga anläggningar.

W-Tech utför även felavhjälpning på spår och perronger. Normalt sätt innefattar dessa arbeten följande:

  • Utbyte av räcken
  • Hantering av översvämningar
  • Utbyte av brunnar
  • Förstärkningar av banvallar
  • Skador vid perronger

Kontakta oss här för mer information!