W-Tech utför betongreparationer på Fredhällsbroarna!

W-Tech har knytit åt sig ett mycket spännande projekt!

W-Tech kommer under sista halvåret av 2014 och merparten av 2015 att förstärka pelare samt renovera och byta ut lager

på Fredhällsbroarna E4/E20 i Stockholm. Projektet räknas till en ”komplex anläggning” enligt Trafikverkets normer då det är beläget på Essingeleden.

Har ni frågor om detta projekt? Kontakta oss genom att klicka här!