Betongarbetena på Fredhällsbron

W-Tech utför lagerbyten och pelarförstärkning på Fredhällsbron i Stockholm.

Arbetet är omfattande och komplext, som  exempel är delar av arbetsområdet flytande på pontoner.

I nuläget håller vi på att vattenbila pelarna, och förbereda dessa för förstärkning.

Samtidigt fortlöper de andra momenten parallellt – långhålsborrning, lagerbyten med mera.

 

Vill ni veta mer om våra projekt? Kontakta oss – klicka här!