Betongreparationer Kv. Blästern

Betongförstärkningar mitt inne i stan.

W-Tech utför förstärkning av lanterniner på Kv.Blästern samt renovering av betongbalk. Lanterninerna är i akuta behov av renovering, spjälkning samt korrosion är rådande.

Vi kommer att åtgärda de akuta bristerna.

 

Projektet omfattar:

  • Vattenbilning av betongbalken
  • Återgjutning av balken
  • Mekanisk, försiktig bilning vid lanterniner
  • Komplettering av armering
  • Fomsättning
  • Montering av combideck
  • Återgjutning