Betongarbeten i garage, Kista

W-Tech utför garagerenovering i Kista

W-Tech har sedan en tid varit etablerade i Kista i Brf. Lofotens garage.

Här utför vi betongreparationer på väggar. Garaget i sig är utdömt av Stockholm Stad och kan således inte nyttjas av föreningens medlemmar då en renovering är nödvändig. Vid sidan av våra arbeten så utförs förstärkningsåtgärder med stål- och smides arbeten.

Garaget kommer, när det ska stå färdigt, ha försetts med nytt tätskikt och gjutasfalt samt asfalt.

 

I vårt antagande ingår följande:

  • Vattenbilning av väggar och betongskador
  • Vattenblästring av samtliga väggar
  • Gjutning av 15 st nya väggar för att motverka påkänningar från slänt
  • Igengjutning av 120 st väggöppningar
  • Betongreparationer och åtgärdande av cirka 1600 st betongskador
  • Gjutning av nya stödmurar i ramper
  • Diverse förstärkningsåtgärder
  • Målning